Στο διάστημα 1 – 3 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαστήριο  LTTA (Learning Teaching Training Activities) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ INCLUDED. Ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε  τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι οποίες αφορούν τη συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και θα υλοποιηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή. Η συνεισφορά στο διάλογο, η φιλική και δημιουργική ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε το εργαστήριο, οδήγησαν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τώρα είμαστε έτοιμοι για την πιλοτική εφαρμογή!