Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνημμένα:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ
Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ