Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021

Από την ΠΔΕ Αττικής αναρτώνται οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης ως επιπλέον μελών Ι) των ΠΥΣΠΕ και ΙΙ) των ΠΥΣΔΕ Αττικής

 

Συνημμένα:

 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Αθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Βθμιας
Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

 1. Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 2. Επιπλέον μελών των ανωτέρω Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Συνημμένα: 

 • Πρόσκληση
 • Αίτηση Μέλους ΠΥΣΔΕ
 • Αίτηση Επιπλέον Μέλους ΠΥΣΔΕ
Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

 1. Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 2. Επιπλέον μελών των ανωτέρω Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Συνημμένα: 

 • Πρόσκληση
 • Αίτηση Μέλους ΠΥΣΠΕ
 • Αίτηση Επιπλέον Μέλους ΠΥΣΠΕ
Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Από την ΠΔΕ Αττικής αναρτώνται οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Ι) του ΑΠΥΣΠΕ  και ΙΙ) του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

 

Συνημμένα

 • Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Αθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Αθμιας
 • Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Βθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Βθμιας
Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ