Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αρ. 4777 (ΦΕΚ 25/τ.Α/17-2-2021), άρθρο 46, με θέμα: ‘’Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008’’ 

Αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ, θα ακολουθήσουν οδηγίες ως προς τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Συνημμένα:

Κατηγορία ΚΕΣΥ