Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18+ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Συνημμένα

  • Αξιολογικός Πίνακας (μετά τις ενστάσεις)
Κατηγορία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ