Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18+ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 2022-2023 

Κατηγορία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ