Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών


Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων


Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αττικής.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ
  • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ(1)