Το Έργο υποστηρίζει και ενισχύει μια καινοτόμο παρέμβαση που αφορά στο θεσμό του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, μέσω του εκσυγχρονισμού του δημόσιου σχολείου, με τη δυνατότατα εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.