Μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων, των βαθμών επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ και  των βαθμών των δύο (2) νέων μουσικών μαθημάτων, καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές να συμπληρώσουν τις επιλογές σπουδών τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αξιόπιστη, αδιάβλητη και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους. Ταυτόχρονα, λόγω της υγειονομικής κρίσης, τηρήθηκαν επιπλέον προδιαγραφές μέτρων προστασίας και ασφάλειας για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής λειτούργησαν περισσότερα Βαθμολογικά Κέντρα, Εξεταστικά Κέντρα και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε σύγκριση με άλλες χρονιές και αξιοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού, που προσέφερε ανυπέρβλητες υπηρεσίες και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή έκβασή τους.

Ειδικότερα, κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ορίστηκαν στην περιοχή ευθύνης μας: 262 Εξεταστικά Κέντρα γραπτών εξετάσεων, 36 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 71 Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων, 15 Βαθμολογικά Κέντρα ΓΕΛ, 3 Βαθμολογικά Κέντρα ΕΠΑΛ, 2 Βαθμολογικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων, ένα Βαθμολογικό Κέντρο Μουσικών Μαθημάτων, 6 Εξεταστικές Επιτροπές ΤΕΦΑΑ.

Η φροντίδα της προετοιμασίας και οργάνωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Αττική  ήταν ένα θαυμάσιο συλλογικό επίτευγμα πολλών ανθρώπινων συντελεστών, σύμφωνα με τον επιτελικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αναγνωρίζοντας τις άοκνες και πολύμοχθες προσπάθειες όλων σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:

  • τους προέδρους και τα μέλη των 7 Επιτροπών Εξετάσεων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.), ισάριθμων προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Αττικής,
  • τις Λυκειακές Επιτροπές των 262 Εξεταστικών Κέντρων και των 71 Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, τους γραμματείς και βοηθούς γραμματέων, τους επιτηρητές και το βοηθητικό προσωπικό,
  • τους προέδρους των 36 Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων Αττικής, με τους γραμματείς και βοηθούς γραμματείς, τους εξεταστές-βαθμολογητές και τους επιτηρητές,
  • τους προέδρους και αντιπροέδρους των 21 Βαθμολογικών Κέντρων Αττικής με τους γραμματείς και βοηθούς γραμματείς, τα μέλη των Επιτροπών, των Συντονιστών μαθημάτων κάθε Β.Κ., το επικουρικό και βοηθητικό προσωπικό και τους βαθμολογητές,
  • τους προέδρους και τα μέλη  των 6 Εξεταστικών  Επιτροπών ΤΕΦΑΑ.

 

Ευχαριστώ θερμά τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους Διευθυντές των Λυκείων, για τον άριστο συντονισμό των ομάδων εποπτείας τους σε κλίμα εποικοδομητικής επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας.

Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την αμέριστη συμβολή τους στην προετοιμασία, οργάνωση και εποπτεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης της Αττικής με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των εργασιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που εμπνέετε τη νέα γενιά με τις αρχές της εποικοδομητικής συνεργασίας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την επιμέλεια, τη φιλομάθεια και την άψογη συμπεριφορά σας. Είμαστε περήφανοι για εσάς που με άκαμπτη υπομονή, ανυποχώρητη θέληση και με μεθοδική προσπάθεια διεκδικείτε τα όνειρά σας. Συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς σας, οι οποίοι στέκονται αρωγοί και συμπαραστάτες στις προσπάθειες  και τις επιλογές σας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας από τους πρώτους αγώνες που μόλις δώσατε, όμως δεν είναι η μοναδική ευκαιρία. Να βλέπετε με αισιόδοξες προοπτικές τον δρόμο της ζωής και να αντιμετωπίζετε με θάρρος κάθε δυσκολία. Να συμπληρώσετε με προσοχή το μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους σας και οι επιθυμίες σας να γίνουν πραγματικότητα!

Αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφοι και συνεργάτες,

ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες και πιστεύουμε πως έχουμε υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η νέα γενιά, τα παιδιά μας, να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο με περισσότερη χαρά και ελπίδα.

 Εύχομαι σε όλους και όλες υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Γιώργος Κόσυβας