Super User

Super User

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αρ. 4777 (ΦΕΚ 25/τ.Α/17-2-2021), άρθρο 46, με θέμα: ‘’Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008’’ 

Αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ, θα ακολουθήσουν οδηγίες ως προς τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Συνημμένα:

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΘΗΝΑ 10/02/2021

 

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Αντίγραφο πτυχίου.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.)

2

Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται και αναλυτική βαθμολογία.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

3

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο (αφορά όλους έγγαμους/ες και άγαμους/ες). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών.

4

 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5

Αποδεικτικό  απόδοσης ΑΦΜ

Αποδεικτικό  ΑΜΚΑ

Αποδεικτικό  ΑΜΑ ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

6

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο όνομα δικαιούχου της/του εκπ/κού/μέλους ΕΕΠ (με ευανάγνωστο  το  IBAN).

7

Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για  άνδρες).

8

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν ασκούν ιδιωτικό έργο, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (ως το συνημμένο υπόδειγμα 4)

(να έχει συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/α)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΣΤΑ ΚΕΣΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ

 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-2-2021 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-2-2021

Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώνεται η παράταση της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Συνημμένα:

 • Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσκλησης

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 - 20:30, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώσε διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Προοπτικές & Διλήμματα. Μέρος Α’» η οποία πραγματοποιήθηκε  σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω YouTube και απευθυνόταν στο προσωπικό γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων και γενικά στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Η εν λόγω επιμόρφωση απέβλεπε στην αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αποσκοπώντας στη συνεύρεση του εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και στην ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών σχετικά με την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Στόχος ο διάλογος ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας για ζητήματα και διλήμματα που άπτονται της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, ώστε να περιγραφούν πρακτικές εφαρμογές και να διατυπωθούν προτάσεις για την προοπτική και το μέλλον της εκπαίδευσης των μαθητών μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο τέλος της εκδήλωσης τέθηκαν ερωτήματα, των θεατών, στα οποία έγινε προσπάθεια να απαντηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές.

 

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο Youtube :

https://youtu.be/lKSbsunQqq0

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της επιμορφωτικής εκδήλωσης και το υλικό των παρουσιάσεων των ομιλητών (θα ενημερώνεται συνεχώς).

17:00

Έναρξη εργασιών – Συντονισμός.

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής.
17:15-17:30

Χαιρετισμός.

Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΕ, ΥΠΑΙΘ.

17:30-17:55

Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές προσεγγίσεις.
Παραδείγματα και προσαρμογές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σωτηρία Τζιβινίκου, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

18:00-18:25

Μοντέλο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης  

για μαθητές ΣΜΕΑΕ.

Αδριανός Γ. Μουταβελής, Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση, Συντονιστής ΕΕ, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. Παρουσίαση

18:30-18:55

Κ.Ε.Σ.Υ. – Από την «Αξιολογική Έκθεση – Γνωμάτευση» στην Υποστήριξη.

Γιάννης Μπουσδούνης, Δάσκαλος Ε.Α.Ε., Προϊστάμενος 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.  Γ΄ Αθήνας. Παρουσίαση
 19:00-19:25

Υποστηρίζοντας τις Μεταβάσεις μέσα από το έργο των Κοινωνικών Λειτουργών.

Γεωργία Μπουλμέτη,  Κοινωνική Λειτουργός ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

19:30-19:55

Αναπλαισίωση του ρόλου του Σχολικού Ψυχολόγου την περίοδο της πανδημίας  COVID -19.

Δρ. Ασημένια Παπουλίδη, Σχολική Ψυχολόγος. Παρουσίαση
20:00-20:30

Συζήτηση, κλείσιμο επιμορφωτικής συνάντησης

Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένων στην ΠΔΕ Αττικής,  για την συμμετοχή τους ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KΑ2 (2020-2022)  με τίτλο:

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding” (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760)»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς από την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Κύπρο, με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Zagreb της Κροατίας, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο:  

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding”, εφεξής “RoboGirls”.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM) μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων «συμπερίληψης» αγοριών και κοριτσιών καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και την κωδικοποίηση (Robotics and Coding) σε πραγματικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω προγράμματος, η κοινοπραξία “RoboGirls” πρόκειται να δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς, μια εργαλειοθήκη και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC που θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια δράσης και μεθοδολογίες τα οποία στοχεύουν στην ίση συμμετοχή των φύλων στις επιστήμες STEAM στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και την απασχόληση.  Το Έργο “RoboGirls” θα περιλαμβάνει  επίσης πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τους, την τελική αναδιαμόρφωση και την ανάδειξή τους σε καλές πρακτικές.

Κατόπιν των παραπάνω, η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος στην ως άνω Σύμβαση Υλοποίησης του προαναφερόμενου Έργου και προκειμένου να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 και π.δ. 18/2018, ως ισχύουν.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 158733/ΓΔ4/2018 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β’ 4299/27-09-2018), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 β΄/16-10-2002), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπόψη  Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου “RoboGirls, ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 1, 4.7 και 18 αυτής

- Την ανάγκη διεύρυνσης της Παιδαγωγικής Ομάδας με πέντε (5) επιπλέον μέλη, με σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση του Προγράμματος.

                                          

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής ως και εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένους στην ΠΔΕ Αττικής,  όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα Έργου “RoboGirls” , με εφαρμογή υλοποίησης τη διετία 2020-2022, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Αττικής, και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:      

 1. Είναι εν ενεργεία Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) των ΠΕΚΕΣ Αττικής, κλάδου Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Καλλιτεχνικών, Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Δασκάλων ή εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι στην ΠΔΕ Αττικής και έχουν ειδικότητα συναφή με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου ή ειδικότητα ΠΕ 06-Αγγλικής.  
 2. Από το προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών να συνάγεται η φύση της σχέσης μεταξύ του/της ενδιαφερόμενου/νης με τον δικαιούχο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως η σχέση αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου ( ΠΔΕ Αττικής).
 3. Έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (03) ετών ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα και να μην παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης έως το 2023,
 4. Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2) ως γλώσσας εργασίας της Σύμπραξης,
 5. Έχουν ικανοποιητική εξοικείωση σε ΤΠΕ (π.χ. σε Windows / Mac, google drive, ανάπτυξη εφαρμογών, κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.),

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr από την 08-02-2021 έως και την 12-02-2021 και ώρα 15.00.  Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως θέμα/τίτλο:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ “Robogirls”:

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “RoboGirls”.

β. Βιογραφικό Σημείωμα (έως τρείς σελίδες),

γ. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι όσα δηλώνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.

δ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ε. Κάθε  άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ουσιαστικά προσόντα του σε σχέση με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου, όπως, ενδεικτικά, αν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, e-Twinning, κ.ά.)

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της Αίτησης τους, θα λάβουν επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον αριθμό της ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

         

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας έργου που εν συνεχεία  θα συγκροτηθεί από τον εταίρο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην ως άνω σύμβαση, ορίζονται ως εξής:

 • θα συμβάλλουν στη συγγραφή των Παραδοτέων που σχετίζονται με το Έργο
 • θα παρέχουν πληροφόρηση για σχετικές καλές πρακτικές στους τομείς STEAM
 • θα συνεργαστούν με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πιλοτική υλοποίηση του έργου.

 

Δ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

- Ο φορέας-εταίρος, (ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην υπόψη Σύμβαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της,  κατά τον χρόνο  σχεδιασμού  του έργου για την υλοποίηση του, καταμερίζει, κατά την κρίση του, τις εργασίες των μελών της «Παιδαγωγικής του Ομάδας» ανά πνευματικό Προϊόν και καθορίζει  τον διακριτό ρόλο εκάστου, ανάλογα με την εμπειρία και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιμέρους σταδίου. Ο παραπάνω καταμερισμός δύναται να τροποποιείται ολικά ή μερικά, προσαρμοζόμενος στις  εκάστοτε ανάγκες του  προγράμματος. 

- Μέλη μετέχοντα στην παιδαγωγική ομάδα δύνανται να παρέχουν την εργασία τους και σε εθελοντική βάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δρ.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

 

Συνημμένα:

 • Πρόσκληση

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Συνημμένα:

 • Απόφαση

Πληροφορίες :    Ι. Ρέππα-Ι. Τσουρής

Τηλέφωνο     :    210-6464567

                                                         

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των Γραφείων της ΠΔΕ Αττικής για εμβαδό συνολικού χώρου 513 m2 (445m2 κύριοι χώροι και 68 m2 αποθήκη).

H Πρόσκληση απευθύνεται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (σύμφωνα με την παρ. 1β,1γ και 1δ του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016) όπως ισχύει σήμερα  

Αναθέτουσα Αρχή:

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,  Αν. Τσόχα 15-17, ΤΚ 115 21 Αμπελόκηποι-Αθήνα ΤΗΛ. 210 6464567,  Ιστοσελίδα: https://pdeattikis.gr

                                                 e-mail: mail[at]attik.pde.sch.gr

ΑΛΕ

2420204001

 «Έξοδα Υπηρεσιών Καθαριότητας»

CPV :

90911200-8

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

01/02/2021 και ώρα 15:00 π.μ

 

 

 1. Αντικείμενο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της καθημερινά για τρεις (3) ώρες (τις εργάσιμες ημέρες) και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από 01/03/2021 έως 31/12/2021. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά και μειοδότης αναδεικνύεται ο ανάδοχος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Οι προδιαγραφές των εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3Β της παρούσης (Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου).

 

 1. Υποβολή Προσφορών

Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ). Από την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται η πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και κατάστασης των χώρων της υπηρεσίας, εκ μέρους του προσφέροντος.

 

Επιθεώρηση των χώρων της υπηρεσίας είναι δυνατή μέχρι και μία (1) μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.

 

 1. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

     Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

     Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, του διαχειριστή ή των διαχειριστών της ΚΟΙΝΣΕΠ ή της ΚΟΙΣΠΕ.

     Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατακύρωση του αναδόχου μέσω της υπογραφής της απόφασης απευθείας ανάθεσης. Σημειώνουμε ότι εφόσον η αξία της υπηρεσίας που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (χωρίς  ΦΠΑ), ο επιλεγμένος ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει Σύμβαση με την ΠΔΕ Αττικής.

      Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιπλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει πρόσφατη Ένορκη Βεβαίωση (έτους 2021), ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του πράξης προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας) καθώς και το ισχύον καταστατικό του.

 

Β. Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου

Εμβαδόν

(m2)

Περιγραφή υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

Καθαρισμός  Τουαλετών/ πέντε φορές την εβδομάδα (6 τουαλέτες)

·  Καθαρισμός- Απολύμανση τουαλετών

·  Καθαρισμός καθρεπτών, νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερού

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Αλλαγή χαρτιού υγείας και σαπουνιού χεριών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

Καθαρισμός  Γραφείων/ πέντε φορές την εβδομάδα (13 χώροι γραφείων και 1 αίθουσα συνεδριάσεων)

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Ξεσκόνισμα και καθαρισμός πόμολων πορτών, γραφείων, ντουλαπών και τηλεφωνικών συσκευών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

Καθαρισμός Κουζίνας /πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Καθαρισμός νεροχύτη και πάγκου κουζίνας

·  Εξωτερικός καθαρισμός Ψυγείου-Ντουλαπιών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιού αχρήστων και τοποθέτηση καθαρής πλαστικής σακούλας

Καθαρισμός Εισόδου & Διαδρόμων/ πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

Καθαρισμός μία φορά την Εβδομάδα:

·  Άδειασμα Κάδων Ανακύκλωσης Χαρτιού

·  Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου των έξι (6) τουαλετών

 

Καθαρισμός μία φορά το Τετράμηνο:

·  Καθαρισμός Πορτών των Γραφείων

·  Καθαρισμός βεραντών- Σφουγγάρισμα

·  Καθαρισμός παραθύρων/υαλοπινάκων (εσωτερικά, εξωτερικά, περσίδες κ.τ.λ.)

·  Πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων   

68

Καθαρισμός μία φορά κατά τη διάρκεια της Σύμβασης:

·  Καθαρισμός αποθήκης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να αποστείλουν έγγραφη οικονομική προσφορά με πλήρη ανάλυση κόστους του εργαζόμενου (ωρομίσθιο, αποδοχές, ύψος ασφαλιστικών εισφορών) καθώς και του εργολαβικού κέρδους, του διοικητικού κόστους κ.τ.λ., στο e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής έως και την 01/02/2021 και ώρα 15:00.

                                                                                                                       

                                                                                                                            

  

                                                                                                                          Ο Περιφερειακός Διευθυντής

                                                                                                                                 Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

                                                                                                                                Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

 

Συνημμένα:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης για Καθαριότητα ΠΔΕ Αττικής 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

«Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα:

προκλήσεις, προοπτικές».

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας  συνδιοργανώνουν  διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και  προοπτικές». Η ημερίδα, στην οποία θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση, απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Εκπαίδευσης.
 • Μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα στις διδακτικές πρακτικές τους.
 • Φοιτητές που ενδιαφέρονται για ζητήματα  παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.

  Η ημερίδα πραγματοποιείται μέσω τηλεμετάδοσης (Webex και Zoom) την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και περιλαμβάνει τρία (3) μέρη (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και περιλήψεις στο συνημμένο):

Α’ Μέρος - Κεντρικές εισηγήσεις: 13:00 – 14:00 (Αυτόματη μετάφραση).

Β’ Μέρος -  Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: 14:00 – 15:30 (Αυτόματη μετάφραση).

Γ’ Μέρος - Θεματικά Εργαστήρια*: 16:00 – 18:00 (Γλώσσες εργασίας ελληνική ή γαλλική).

(*Λόγω περιορισμένων θέσεων, στα θεματικά εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα της αίτησης συμμετοχής.)

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί η προσπάθεια που έχει καταβληθεί, ώστε η σχολική κοινότητα να ανταποκριθεί στις έκτακτες εκπαιδευτικές συνθήκες τις οποίες προκάλεσε η πανδημία, καθώς και οι βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Π.Σ.Δ. που αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση ενός πρωτόγνωρου εκπαιδευτικού παραδείγματος.

Θα αναλυθούν, στη συνέχεια, με βάση ερευνητικά δεδομένα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατάλληλη - παιδαγωγικά και διδακτικά - αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και περιβαλλόντων και κατά πόσο η συνεισφορά τους συνδέεται με μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τέλος, στο πλαίσιο των θεματικών εργαστηρίων, θα επιχειρηθεί εμβάθυνση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, θα παρουσιαστούν ιδέες και πρακτικές για μια αποτελεσματικότερη χρήση τους και θα συζητηθούν τόσο οι προοπτικές που αναδύονται όσο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία και τη μάθηση αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα.

Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας, παρακαλούνται όσοι και όσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της, να δηλώσουν, έως την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 τη συμμετοχή τους στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://forms.gle/y9T1x8GivVq3449G8

Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

 

Τόσο το Α μέρος (Εισηγήσεις) όσο και το Β μέρος (Στρογγυλή Τράπεζα) της ημερίδας θα προβληθούν παράλληλα και στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο Youtube.

 

 

 

Υλικό Παρουσιάσεων

Παρουσίαση Παρασκευά Μιχάλη

Παρουσίαση Κουτσογιάννη Δημήτρη

Παρουσίαση Roussel Stephanie

Παρουσίαση Tricot Andre

 

 

 

Συνημμένα

 

 

 

 

                                                                                                                                            Ο  Περιφερειακός Διευθυντής

                                                                                                                                     Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

                                                                                                                                      Δρ  Γεώργιος Κόσυβας

 

 

 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

Συνημμένα:

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020-2021
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194)