Η προγραμματισμένη διεθνική επιμορφωτική εκδήλωση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RoboGirls πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το διάστημα από Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων-εταίρων και συγκεκριμένα, οι Νικολίτσα Νιφόρα και Ευάγγελος Λυτσιούλης εκ μέρους της ΠΔΕ Αττικής, από την Ελλάδα, Ana Sović Kržić και Dalia Kager, εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, Κροατία (UNIZG), Nicoletta Pantela και Alexia Alexandrou εκπροσωπώντας το CARDET, Κύπρος, Michaela Protopapa και Pavlos Skouroupathis από το Innovade, από την Κύπρο, Isabel Alvarez Testillano και Mariano Sanz Prieto, εκπροσωπώντας το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Ισπανία (UAM) και Laura Hyland και Patrick Conlon από το The Rural Hub, Ιρλανδία.
Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η δημιουργία μιας διεθνικής κοινότητας εκπαιδευτικών με παρόμοιο τρόπο σκέψης, που θα στηρίζουν ο ένας τον άλλο στο μέλλον και θα μπορούν να υλοποιήσουν επιμορφωτικές δράσεις στις χώρες τους, προωθώντας την ισότητα των φύλων και υιοθετώντας καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση μέσα από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο να μεγιστοποιήσουν τη θετική στάση των μαθητών, και ειδικά των μαθητριών, απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Δείτε το δελτίο τύπου