Robogirls: Engage girls in digital technologies

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης : CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) και INNOVADE LI Ltd από την Κύπρο, Universidad Autonoma de Madrid από την Ισπανία, The Rural Hub CLG από την Ιρλανδία, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Zagreb από την Κροατία, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding», το οποίο έχει χρονική διάρκεια δύο ετών (2020-2022).

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ Γεώργιος Κόσυβας
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ελένη Παναγιωτοπούλου
Τεχνικός Υπεύθυνος
Βασίλης Προξενιάς
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ
(Κροατία)
Διάρκεια:
2020 – 2022
(24 μήνες)
Project Reference
2020-1-HR01-KA201-077760

Το έργο RoboGirls επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα STEAM, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη ρομποτική και την κωδικοποίηση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των κοριτσιών για συμμετοχή στις ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ψηφιακή εποχή.

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
– Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των κοριτσιών σε θέματα STEAM, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μια σχετική καριέρα στο μέλλον.
– Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές δραστηριότητες STEAM, ακολουθώντας προσεγγίσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, αξιοποιώντας τη ρομποτική και άλλα τεχνολογικά εργαλεία.
– Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενδυνάμωση και την εμπλοκή των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες.
– Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες μέσω δραστηριοτήτων που προωθούν την ένταξη και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα ρομποτικής και κωδικοποίησης με αυθεντικά σενάρια εφαρμογής.

Παραγόμενο Εκπαιδευτικό Υλικό

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί δυναμικό, παιδαγωγικό υλικό, παιχνιδοποιημένα (gamified) εργαλεία και μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Έργο της Παιδαγωγικής Ομάδας

Η παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα “RoboGirls”:
– θα δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς (δείτε παρακάτω το σχετικό pdf)και μια Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και σχεδίων δράσης με στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ίσης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο.
– θα σχεδιάσει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης στους μαθητές και τις μαθήτριες του ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιστήμες.
– θα συντάξει μια κοινή Έκθεση που θα περιλαμβάνει τις καλές Πρακτικές κάθε χώρας, καθώς επίσης και προτάσεις για εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Εταίροι

– ΠΔΕ Αττικής
– Cardet
– Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
– Rural Hub
– INNOVADE LI
– University of Zagreb

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) είναι κύριο θέμα συζήτησης για εκπαιδευτικούς και ερευνητές τα τελευταία 50 χρόνια και σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, το πεδίο εξακολουθεί να αποτελείται, στην συντριπτική πλειοψηφία του, από άνδρες. Παρόλο που ο τομέας αναπτύσσεται ραγδαία και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών σε αυτόν τον τομέα μειώνεται, ενώ προβλέπεται η ΕΕ να έχει έλλειψη ψηφιακά εγγράμματων πολιτών έως το 2020. Γι’ αυτό τον λόγο η Ευρώπη ενθαρρύνει περισσότερες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος έγκειται, κατά πρώτον, στην ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων στην όλη διαδικασία και στην ανάδειξη και αξιοποίηση της εμπειρίας τους σε σχέδια δράσης STEM/STEAM. Κατά δεύτερον, στην πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Και τρίτον, στην ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου/ενδιαφερομένης στο εκπαιδευτικό υλικό και στην επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας MOOC.

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς
Ενδυναμώνοντας τα κορίτσια στην εκπαίδευση STEAM
μέσω ρομποτικής και προγραμματισμού

Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 “RoboGirls”


Διεθνική Επιμορφωτική Εκδήλωση στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ STEAM