διακρατική συνάντηση INCLUDED

Στις 9 και 10 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας η τελευταία διακρατική συνάντηση των Εταίρων για το πρόγραμμα INCLUDED. Την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής εκπροσώπησε η Κατερίνα Αραμπατζή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ02. Στη συνάντηση έγινε αποτίμηση όλου του προγράμματος από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ως προς τον αντίκτυπο που είχε. Όλοι/ες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι/ες από το πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα και καθένας/μια είχε να καταθέσει πολύ θετικές εντυπώσεις. Ιδιαίτερα τονίστηκε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας κάθε χώρας-εταίρου για το εκπαιδευτικό υλικό, που κρίθηκε κατάλληλο, πρωτότυπο, βιωματικό και εφαρμόσιμο, και η σημασία του προγράμματος για την ομάδα-στόχο των νέων με νοητικές αναπηρίες. Τέλος, αν στις περισσότερες χώρες-εταίρους, εξαιρουμένης της Ολλανδίας και του Η.Β., υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις σε ζητήματα σεξουαλικής εκπαίδευσης, οι εταίροι θεώρησαν ότι το πρόγραμμα δια του υλικού που δημιουργήθηκε συμβάλλει σταδιακά στο να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις και να συνειδητοποιήσει το κοινό ότι η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή ανάπτυξη των νέων.