Από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα επωφελούνται εκπαιδευτικοί αλλά και χιλιάδες μαθητές ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής και εθνικότητας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές που βρίσκονται σε Ευρωπαϊκές (Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Κροατία, Μεγάλη Βρετανία) ενώ στο μέλλον αναμένεται να προστεθούν συμμετέχοντες και από άλλες χώρες τη ΕΕ.