Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Ως Συντονιστές ή Εταίροι μετέχουμε με μεράκι σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με ανοιχτούς ορίζοντες, καινοτομία και εξωστρέφεια. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, οι οποίες συνήθως αναλαμβάνουν την πειραματική τους εφαρμογή.

Μεταξύ άλλων αποσκοπούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την απόκτηση ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και επικοινωνίας. Προσδοκία μας είναι να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα επιτεύγματα μπορεί να είναι πνευματικά προϊόντα όπως εκπαιδευτικό υλικό, μελέτες, ερευνητικά ευρήματα, ψηφιακά εργαλεία μάθησης ή ακόμα οι πλούσιες εμπειρίες από την ευρωπαϊκή κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών.

Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Συνδιαμορφώνοντας τη νέα γενιά των προγραμμάτων Erasmus+ υπερβαίνουμε τις ενδεχόμενες στενότητες και μονομέρειες. Σας καλούμε λοιπόν να διερευνήσουμε αδοκίμαστες μαθησιακές προσεγγίσεις, που εμπλουτίζουν τα αναλυτικά προγράμματα, καλλιεργούν τις αξίες του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της δημοκρατικής συνύπαρξης.

Σας προσκαλούμε να ενδυναμώσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην εκπαίδευση συμβάλλοντας στην προώθηση του διαλόγου των πολιτισμών και της κοινωνικής συνοχής.

Σας παροτρύνουμε να ταξιδέψουμε μαζί σε θαυμαστά μαθησιακά ταξίδια μακριά από τις γνώριμες περιοχές που αισθανόμαστε άνετα, πέρα από τις καθημερινές μας εμπειρίες. Να μοιραστούμε ιδέες, να εμβαθύνουμε στις γνώσεις μας και να καλλιεργήσουμε θετικές στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών και μαθητριών.

Στον παρόντα ιστότοπο θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Αττικής. Ρηξικέλευθα εγχειρήματα για το ανεπιχείρητο φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ταξιδιωτικό οδηγό, που θα σας συνοδεύει σε ευρωπαϊκές εξερευνήσεις και θα αποδίδει προστιθέμενη αξία και ποιότητα στην παρεχόμενη σχολική εκπαίδευση.