Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμματισμού στην εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, τη μάθηση ενηλίκων, τα ψηφιακά εργαλεία, την Εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.