Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CNR-ITD) είναι το μόνο δημόσιο επιστημονικό ινστιτούτο στην Ιταλία που είναι αφιερωμένο στη μελέτη του πώς τα εργαλεία και οι μέθοδοι που βασίζονται στις ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν και να καινοτομήσουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Με τα χρόνια, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας έχει διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1970 και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιδρύθηκε το 1993. Αυτά τα δύο ινστιτούτα συγχωνεύθηκαν το 2002 για να σχηματίσουν το σημερινό ινστιτούτο, με έδρα τη Γένοβα και τμήμα στο Παλέρμο. Η αποστολή του ινστιτούτου είναι να εκτελεί δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας με επίκεντρο: τις ΤΠΕ ως πόροι για τις διαδικασίες διδασκαλίας / μάθησης, τις καινοτόμες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των μαθησιακών περιβαλλόντων, την μελέτη αναδυόμενων εκπαιδευτικών αναγκών και ευκαιριών που προκύπτουν από την εξέλιξη στις ΤΠΕ και τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης.