Το Rural Hub (Αγροτικό κέντρο) ιδρύθηκε για πρώτη φορά ως ένωση το 2012 και αργότερα ιδρύθηκε ως CLG το 2017. Ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Το Rural Hub προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας για τους οποίους η παραδοσιακή και δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης έχει αποτύχει. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αυτοκατευθυνόμενων μαθησιακών οδών ενθαρρύνοντας την εκπαιδευτική ανάπτυξη του «Free Agent Learners» και συνεργάζεται στενά με οργανώσεις νεολαίας, ιδρύματα και προγράμματα για την παροχή νέου εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε πρωτοπόρους νέους επαγγελματίες.