Το Universidad Autónoma de Madrid (UAM) είναι δημόσιο πανεπιστήμιο με διεθνή φήμη για την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει και τον τομέα της έρευνας. Ιδρύθηκε το 1968 και έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένα από τα καλύτερα ισπανικά πανεπιστήμια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας (mobility), εκπαίδευσης και έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, VII Framework Programme for Research και του EuropeAid.