Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ονομάζεται επίσης Intercollege of Nicosia και ιδρύθηκε το 1980. Ξεκίνησε την λειτουργία του στην Κύπρο ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 2007, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παραρτήματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας υπάρχουν επίσης στη Λεμεσό και τη Λάρνακα.