Το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας με 31 σχολές, 3 ακαδημίες Τέχνης και διάφορα πανεπιστημιακά κέντρα και τμήματα. Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής του πανεπιστημίου έχει, μεταξύ άλλων, τεράστια εμπειρία στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της προώθησης του τομέα STEM για εκπαιδευτικούς σκοπούς, της ηλεκτρονικής μάθησης και του παιχνιδιού. Το τμήμα ΗΜΠ έχει αναπτύξει πολύτιμη, διεθνή συνεργασία με πολλά ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.