Ενθαρρύνουμε την συμμετοχή όλων των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητριών στην μάθηση νέων τεχνολογιών Ρομποτικής και Προγραμματισμού ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή.