Προωθούμε και ενισχύουμε τους ανήλικους προσφυγοπαίδες διευκολύνοντας την ένταξη τους στα σχολεία και αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου.