Προάγουμε την γνώση σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής λειτουργίας και καλλιεργούμε συναφείς δεξιότητες, θετικές στάσεις και αξίες στους μαθητές του συμπεριληπτικού σχολείου και της σχολικής κοινότητας