Ο Δρ. Γεώργιος Κόσυβας υπηρετεί από τον Απρίλιο του 2019 ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και είναι ο Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων.