Ο Βασίλης Προξενιάς είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής και έχει αναλάβει τον τεχνικό ρόλο για την απρόσκοπτη λειτουργία και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Αττικής.