Η Ελένη Ζωγράφου είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου Αγγλικής Φιλολογίας και έχει επιφορτιστεί με το έργο της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNEC.