Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου η πιλοτική εφαρμογή του 3ου πνευματικού προϊόντος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods”. Στην πιλοτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε από την παιδαγωγική ομάδα της ΠΔΕ Αττικής έλαβαν μέρος 25 εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό από το 2ο Γυμνάσιο Αλίμου, το 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας και το ΕΝΕΕΓΥΛ Πειραιά. Εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργάστηκαν άψογα, αντάλλαξαν ιδέες, συζήτησαν «προκλητικά» θέματα, έμαθαν νέες τεχνικές μέσω παιχνιδιών ρόλων και διασκέδασαν. Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η σεξουαλική εκπαίδευση να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ σχολικής κοινότητας και οικογένειας.