φωτογραφία της ομάδας

Τα τελευταία νέα μας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ220, με τίτλο: «Supporting School leaders to build a digital transformation strategy» – «Υποστηρίζοντας τη Σχολική Διοίκηση για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού», με ακρωνύμιο  «DigiLEAD» (Grant Agreement number: 2021-1-BG01-KA 220-SCH-000032711), η Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος του έργου, συμμετείχε στην διοργάνωση της δράσης «Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές Δραστηριότητες (Learning Teaching Training Activities-LTTA, με στόχο την εκπαίδευση των Διευθυντών-Υποδιευθυντών  των σχολικών μονάδων Εκπαίδευσης των χωρών-εταίρων που θα συμμετέχουν στην  πιλοτική εφαρμογή.

Η εκπαιδευτική και επιμορφωτική εκδήλωση (LTTA) πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 28- 30 Μαρτίου 2023 στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού -ΚΜΟΠ, επίσης εταίρος της ανωτέρω συνεργασίας, (Ματρώζου 1 και Τζαβέλλα, Πειραιάς).

Η ΠΔΕ Αττικής συμμετείχε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής (ΠΔΕ Αττικής) Δρ. Γεώργιο Κόσυβα, τους «εκπαιδευτές» κ.κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός και Ιωάννης Θεμελής καθώς και με την Ανδρομάχη Τσίντζου ως συντονίστρια της ομάδας έργου για την ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.  Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός και Ιωάννης Θεμελής εκπαίδευσαν τους συμμετέχοντες για τορόλο και την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης SWOT σε μια σχολική μονάδα με στόχο την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.

Οι συμμετέχοντες που ήταν μέλη της ομάδας έργου όλων των εταίρων της Συνεργασίας αλλά και δύο (2) Διευθυντές/Υποδιευθυντές σχολείων από κάθε χώρα-εταίρο (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Πορτογαλλία, Ολλανδία), ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό  και ενδιαφέρον στην εκπαίδευση αυτή.

Συμμετείχαν επίσης με τον ρόλο των εκπαιδευομένων οι κυρίες Δήμητρα Βασιλάκου και Σπυριδούλα Λάκκα, ως υποδιευθύντριες σχολείων σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής. Η συμμετοχή τους στην διαδικασία εκπαίδευσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή απόψεων αλλά και στην μεταφορά των πληροφορίων για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα

Βρείτε μας εδώ:

                Στην ιστοσελίδα μας                   Στο Facebook                         Στο Instagram