Το ΚΜΟΠ -Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία: Συμπεριληπτικές μέθοδοι διδασκαλίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30-20:30 στο Impact Hub Athens (λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα βρείτε στην πρόσκληση). Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INLCUDED.