Από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2023, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετείχε στην τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ KA2 VET: DRONES@STEAM: Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών στην αγορά εργασίας, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. H συνάντηση είχε υβριδική μορφή. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ολοκλήρωση και μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος

Αφήστε σχόλιο