Χρήσιμο υλικό σχετικά με το πρόγραμμα Robogirls

Δράσεις του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού στα πλαίσια του

Πιλοτική Εφαρμογή του Robogirls – Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο