Διεθνική Συνάντηση Έργου RoboGirls στην Κύπρο

Ύστερα από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (ΙΟ1: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εκπαιδευτικούς), το project RoboGirls βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης του ΙΟ2: Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής μάθησης και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι. Στο πλαίσιο ενημέρωσης για το ΙΟ1, εργασιών του ΙΟ2 και προετοιμασίας του ΙΟ3, πραγματοποιήθηκε η 2η διεθνική συνάντηση εταίρων στη Λεμεσό της Κύπρου, στις 11 και 12…

Read More

Erasmus+ ROBOGIRLS   “Ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοριτσιών  στις επιστήμες STEAM μέσω της ρομποτικής και της συγγραφής κώδικα”.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ ROBOGIRLS στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιστήμες STEAM στο σχολείο και στη μεγιστοποίηση της θετικής στάσης κοριτσιών και αγοριών στις Επιστήμες αυτές.

Read More

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROBOGIRLS

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης : CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) και INNOVADE LI Ltd από την Κύπρο, Universidad Autonoma de Madrid από την Ισπανία, The Rural Hub CLG από την Ιρλανδία, με συντονιστή το Sveučilište u Zagrebu από την Κροατία, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding», το οποίο έχει χρονική διάρκεια δύο ετών (2020-2022).

Read More