Έχοντας υπόψη:τις διατάξεις:Α.1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση…
Αθήνα 24-05-2023 Καλούνται α) οι νεοδιόριστοι (μέλη Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30) σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ, που διορίστηκαν με το αρ. 1927/Γ/16/08/2022 ΦΕΚ, β) τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν πάρει μετάταξη σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την αρ. 91024/Ε4/21-7-2022…
Το ΚΜΟΠ -Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία: Συμπεριληπτικές μέθοδοι διδασκαλίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023…
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προσκαλεί Τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε.…
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023.pdf Τελικός Αξιολογικός Πίνακας (1)
Ανάρτηση τελικών πινάκων επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» όπως ανακοινοποιήθηκε…
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ…
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ _ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2023 ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ