Τμήμα | Γραφείο email
Πρωτόκολλο ΠΔΕ Αττικής mail[at]attik.pde.sch.gr
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή grdntis[at]attik.pde.sch.gr
ΠΕΠΠΣ Αττικής gr.themata[at]attik.pde.sch.gr
Τμήμα Πληροφορικής
(μόνο για τεχνικά θέματα ΤΠΕ)
pliroforikh[at]attik.pde.sch.gr
Πειθαρχικό Συμβούλιο peithatt[at]attik.pde.sch.gr