Το ΚΜΟΠ, με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σας προσκαλεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 στο Impact Hub Athens (Καραïσκάκη 28, Αθήνα) και ώρες 18:00-20:00, στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Η Εκπαίδευση σε έναν Ψηφιακό…
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-24ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-24
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2023-24)
Ανάρτηση τελικού πίνακα δεκτών υποψήφιων μετά τις ενστάσεις για πλήρωση με επιλογή των θέσεων προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων, προϊσταμένων πειραματικών δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 70/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: ωνς446νκπδ-ω2φ) και 72/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: 909θ46νκπδ-νωχ) προσκλήσεις εκδήλωσης…
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2023-24)