Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Τακτικά Μέλη & Αναπληρωτές Συμβουλίου

1. Κόσυβας Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

Νανόπουλος Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ70, Προσωρινός Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.


2. Φώτη Παρασκευή, κλ. ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.

Βάγη - Σπύρου Εφροσύνη, κλ. ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος.


3. Νικολετσόπουλος Δημήτριος, κλ. ΠΕ 70, Προσωρινός Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, ως μέλος.

Κάππος Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, Προσωρινός Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.


4. Ματθαίος Βασίλειος, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Καλογεράκη Ευαγγελία, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Λολίτσας Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

Χαλεπλής Σπυρίδων, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


4. Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος,

Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή», ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Χριστόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος

Γούλας Αλέκος, κλ. ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου», ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Σάββας Στέλιος, ως μέλος,

Λιναρδάτος Γεώργιος, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Παναγιωτόπουλος Αλκιβιάδης, ως μέλος,

Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, ως αναπληρωματικό μέλος.

 Γραμματείς

1. Ψυχουντάκη Δέσποινα, κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Γραμματέας.
2. Τόλη Πολυτίμη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31/12/2022.

 

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ[ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ]445 kB