Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Τακτικά Μέλη & Αναπληρωτές Συμβουλίου

1. Κόσυβας Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

Παπαγεωργίου Αναστάσιος, κλ. ΠΕ70, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.


2. Καράμηνας Ιγνάτιος, κλ. ΠΕ70, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.

Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως αναπληρωτής Αντιπρόεδρος.


3. Ξυθάλη Βασιλική, κλ. ΠΕ 70, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, ως μέλος.

Κέντρος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας, ως αναπληρωματικό μέλος.


4. Πατέλη Βιολέτα, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Καββαδία Φωτεινή, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Μπαρμπέρης Ευθύμιος, κλ. ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

Σακαρετσάνος Λάμπρος, κλ. ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


4. Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος,

Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή», ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Χριστόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος

Γούλας Αλέκος, κλ. ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου», ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Σάββας Στέλιος, ως μέλος,

Λιναρδάτος Γεώργιος, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Παναγιωτόπουλος Αλκιβιάδης, ως μέλος,

Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, ως αναπληρωματικό μέλος.

 Γραμματείς

1. Γλάστρα Δήμητρα, κλ. ΤΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Γραμματέας.
2. Ψυχουντάκη Δέσποινα, κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31/12/2020.

ΑΔΑ: 6ΚΙΡ4653ΠΣ-ΕΒΖ

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ[ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ]442 kB