ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 2023-2024 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18 ΑΝΩ 2023-2024 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_2023-2024
Καλούμε Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν από ημερομηνία ανάληψης έως και 31-08-2026 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής…
Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ…
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024 ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023-24_ΨΘΜ446ΝΚΠΔ-9ΧΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023-2024_ΨΘΜ446ΝΚΠΔ-9ΧΙ