Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τακτικά Μέλη & Αναπληρωτές Συμβουλίου

1. Κόσυβας Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

Αλεξανδρής Ευθύμιος, κλ. ΠΕ01, Προσωρινός Διευθυντής Β/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.


2. Παπαζήση Χριστίνα, κλ. ΠΕ04, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.

Σπυροπούλου Χρυσούλα, κλ. ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Εργου 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος.


3. Μάντζος Λεωνίδας, κλ. ΠΕ04.05, Προσωρινός Διευθθντής Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας, ως μέλος.

Νικολόπουλος Αθανάσιος, κλ. ΠΕ04.01, Προσωρινός Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.


4. Μόνιος Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ04.04, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Δήμος Κωνσταντίνος, κλ ΠΕ03, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Σκανδάλη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ11, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Γεωργαντζέλη Πολυξένη, κλ. ΠΕ80, Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος. 
Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή», ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ» ως μέλος.

Γούλας Αλέκος, κλ. ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου», ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.


4. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος ως μέλος.

Σάββας Στέλιος, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Λιναρδάτος Γεώργιος ως μέλος 

Παναγιωτόπουλος Αλκιβιάδης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Γραμματείς

1. Κουκούλης Αδάμος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Γραμματέας
2. Κολοβού Αμαλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας

 

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει στις 31-12-2022.

 
 
Attachments:
Download this file (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ[ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ]518 kB