Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τακτικά Μέλη & Αναπληρωτές Συμβουλίου

1. Κόσυβας Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

Αλεξόπουλος Αθανάσιος, κλ. ΠΕ17.01, Διευθυντής Β/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.


2. Πεφάνης Παναγιώτης, κλ. ΠΕ04, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος.

Νέζη Μαρία, κλ. ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Εργου 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος.


3. Ψίνα Ιωάννα, κλ. ΠΕ06, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας, ως μέλος.

Βαμβακερός Ξενοφώντας, κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.


4. Σκανδάλη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ11, Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Μόνιος Αλέξανδρος, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Πύρζα Θεοφανή, κλ. ΠΕ86, Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

Σκλαβενίτης Ευστάθιος, κλ. ΠΕ04.01, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος. 
Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή», ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ» ως μέλος.

Γούλας Αλέκος, κλ. ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου», ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.


4. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος ως μέλος.

Σάββας Στέλιος, ως αναπληρωματικό μέλος.


5. Λιναρδάτος Γεώργιος ως μέλος 

Παναγιωτόπουλος Αλκιβιάδης, ως αναπληρωματικό μέλος.

 

Γραμματείς

1. Κουκούλης Αδάμος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Γραμματέας
2. Κολοβού Αμαλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας

 

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει στις 31-12-2020.

ΑΔΑ: Ω3ΟΛ4653ΠΣ-ΝΙ9

 
 
Attachments:
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ[ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ]517 kB