Ο Γεώργιος Κόσυβας υπηρετεί από τον Απρίλιο του 2019 ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2019 αποσπάστηκε και τοποθετήθηκε ως Συντονιστής Εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο (http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/) και κατά το διάστημα 2012-2015 θήτευσε ως Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03-Μαθηματικών (http://users.sch.gr/gkosyvas/autosch/joomla15/ ) με έδρα τη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ., 1981) και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης (1985) με εξομοίωση από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α., 2001). Απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (Ε.Κ.Π.Α., 1997) και την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Université LibredeBruxelles, 2005). Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. (2001) με βαθμό άριστα. Με άλλη μονοετή υποτροφία του Ι.Κ.Υ. διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στη Μαθηματική Εκπαίδευση (PostDoc, 2003). Συμμετείχε επίσης ως ερευνητής και εκπαιδευτής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MASCIL (Mathematics and Science for Life) του Ε.Κ.Π.Α. (2013-2016), με θέμα τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή και τον χώρο εργασίας.

Διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση το 1987 και έχει διδάξει 22 έτη σε σχολικές μονάδες. Αναλυτικότερα, δίδαξε 2 έτη στο Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, 2 έτη στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 3 έτη στο Πρότυπο-Πειραματικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής, 5 έτη με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών III, καθώς και σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έχει διδάξει επίσης στο Α.Π.Θ. (Ν. 407) καθώς και στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), ΙΕΠ, ΕΚΠΑ, ΕΚΔΔΑ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον Ο.Ε.Π.Ε.Κ. και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α. (2009-2012) στον τομέα της μετεκπαίδευσης των δασκάλων.

Επιπλέον, κατέχει Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) και γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Διαθέτει εξαιρετική έκθεση αξιολόγησης ως καθηγητής Μαθηματικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ (Rapport 2004) και άριστη αξιολόγηση για το έργο του ως Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών (2014). Είναι κάτοχος άδειας διδασκαλίας (2015, Qualified Teacher Status) στη Μ. Βρετανία και πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2013, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα ποικίλα θέματα.

Επιπρόσθετα, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής του Π.Ε.Κ. Πειραιά υπεύθυνος για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του 2ου Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών και του 2ου Πρότυπου-Πειραματικού Λυκείου Αθηνών (2012-2015) και αντιπρόεδρος της ΠΕΠΠΣ (από 2021-2022). Ως Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ03 οργάνωσε πλήθος διασχολικών σεμιναρίων, δειγματικών διδασκαλιών και επιμορφωτικών δράσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων μετείχε στην οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και συνέβαλε στην προώθηση και εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικές εργασίες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας). Ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου οργάνωσε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφώσεις, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τις ανάγκες των χωρών της Βόρειας Ευρώπης (π.χ. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσσας, αξιολογήσεις OFSTED, Μέθοδος project, Διαδικτυακός εκφοβισμός, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Συνεργατική μάθηση, Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση και Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας). Ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής οργάνωσε πολυάριθμα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια σε ποικίλα θέματα τα οποία είναι διαθέσιμα με ελεύθερη πρόσβαση στο YouTube. Υποστήριξε στην ομόχρονη και ετερόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας. Συνέβαλε ως υπεύθυνος στην Οργάνωση και λειτουργία του Διαδικτυακού Σχολείου της ΠΔΕ Αττικής κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 για 1100 περίπου ευπαθείς ομάδες μαθητών τους οποίους δίδαξαν ευπαθείς εκπαιδευτικοί με επιτυχή αξιοποίηση της ετερόχρονης πλατφόρμας  e-class  και της ομόχρονης πλατφόρμας Webex. Τα διαδικτυακά μαθήματα συνέβαλαν ώστε οι ευάλωτοι μαθητές κατά την περίοδο της πανδημίας να μην αποκλειστούν από το αγαθό της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο κ. Κόσυβας έχει εργαστεί ως Συντονιστής στο μάθημα των Μαθηματικών και ως βαθμολογητής Πανελλαδικών Εξετάσεων Βαθμολογικών Κέντρων επί σειρά ετών καθώς και ως βαθμολογητής στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. και του Α.Σ.Ε.Π. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου Προτύπων Σχολείων (2015), Αντιπρόεδρος του 31ου Βαθμολογικού Κέντρου (2013-2015), μέλος της Κ.Ε.Ε. (2013-15), εισηγητής στο μάθημα των Μαθηματικών στις εξετάσεις ομογενών (2012-14), Επόπτης Πανελλαδικών Εξετάσεων (2019, 2020, 2021, 2022), των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (2019, 2020, 2021, 2022), Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π. για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Μάιος 2021, Νοέμβριος 2021, Μάιος 2022), Πρόεδρος επιλογής εκπαιδευτικών για το σχολείο 18 άνω (2019-2022), Πρόεδρος του ΑΠΥΣΔΕ και του ΑΠΥΣΠΕ (2019-2022).

Ακόμη, μετείχε ως εμπειρογνώμων σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1997-98) και του ΙΕΠ (2012-13, 2014-15 και 2021-2022), ως κριτής μαθηματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ03 στο πρόγραμμα "Καινοτομία και Αριστεία" του Υπουργείου Παιδείας (2012) και ως αξιολογητής του ΙΕΠ για τα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών του Γυμνασίου (2015). Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σεμιναρίων και συνεδρίων και κριτής εργασιών σε διδακτικά, παιδαγωγικά και διοικητικά θέματα, μέλος επιτροπών επιστημονικών  περιοδικών (Ευκλείδης Α΄, Ευκλείδης Γ΄, Έρκυνα) καθώς και συντάκτης εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. Στο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο συγκαταλέγονται άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και αυτοτελείς δημοσιευμένες εργασίες. Καταγίνεται με τη Διδακτική των Μαθηματικών, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και με την ευρύτερη Παιδαγωγική των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν, στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Μαθηματικών, την ομόχρονη και ετερόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και της μάθησης.

Επιπλέον, κατά την υπηρέτησή του ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε οκτώ ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ με τα ακόλουθα ακρωνύμια: QuaMMELOT, ROBOGIRLS, CONNECT, INCLUDED, DIGILEAD, EMBRACE, DRONES@STEAM και IN & IN. Ορισμένα εξ αυτών εστιάζουν στην ενίσχυση στων ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την προσέγγιση STE(A)M, την ανεστραμμένη τάξη και την συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Τον Φεβρουάριο 2022 παρασημοφορήθηκε ως Ιππότης του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Palmes Académiques) της Γαλλικής Δημοκρατίας για την προσφορά του στην επιστήμη των μαθηματικών και την παιδεία, και ειδικότερα για τη συμβολή του στην υλοποίηση κοινών ελληνογαλλικών δράσεων στη σχολική εκπαίδευση.