Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αττικής

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Τακτικά Μέλη - Αναπληρωματικά Μέλη

1. Παπαϊωάννου Χαράλαμπος, κλ. ΠΕ70, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης  Α΄ Αθήνας, ως πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Μεϊντάση Αθανασία, κλ. ΠΕ70,  Διευθύντρια της Δ/νσης ΠΕ Δ΄ Αθήνας,

2. Αλεξανδρής Ανδρέας, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, ως αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ψαχούλα Ιωάννη, κλ. ΠΕ86, Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

3. Δερέκα Μαρία, κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Φράγκου Αγγελική, κλ. ΠΕ23 Ψυχολόγων, του 2ου ΚΕΣΥ  Β΄ Αθήνας.

4. Αρβανίτης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά τoυ την Τραγάκη Ευγενία, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.

5. Μαργαρίτη Μαρία, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά της την Γεωργακάκου Σοφία κλάδου ΠΕ21- Θεραπευτών Λόγου, του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας.

Εισηγητής ορίζεται ο Παπαϊωάννου Χαράλαμπος, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης  Α΄ Αθήνας.

Επίσης ορίζεται η Κανονίδου Βαρβάρα, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας, κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως εκπρόσωπος του κλάδου ΕΒΠ, όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., με αναπληρώτριά της την Κοτένογλου Αικατερίνη, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Γραμματέας ορίζεται η Καλλιγιαννάκη Ειρήνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με αναπληρώτριά της την Κρεμιώτη Σοφία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2019 και λήγει  την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

 

 

 

Σχετικός ΑΔΑ : ΨΥΟ14653ΠΣ-63Δ

 

Attachments:
Download this file (6ΨΗΥ46ΜΤΛΗ-ΨΜΒ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 21-8-20.pdf)ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2020[ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2020]376 kB
Download this file (yperisiaka_symvoulia_1.doc) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ1 /3-1-03 [ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ1 /3-1-03 ]178 kB
Download this file (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019_99ΝΑ46ΜΤΛΗ-ΘΗΚ.pdf)ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019[ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019]269 kB
Download this file (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019_ΨΥΟ14653ΠΣ-63Δ.pdf)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019[ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ 2019]267 kB