Χρήστης 1

Χρήστης 1

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-202(όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει τον σχετικό σύνδεσμο για την διεξαγωγή της συνέντευξης στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση στo Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να αποστείλουν e-mail στη Γραμματεία της ΠΕΠΠΣ Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
 
 
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 08082022
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΡΙΤΗ 09082022
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10082022

Ανάρτηση Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σας  ενημερώνουμε ότι οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά διαδικτυακά, 8-10/8/2022, 9:00 - 15:00.

Έως την Παρασκευή 5/8/2022 θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των συνεντεύξεων από το οποίο οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα της προσωπικής τους συνέντευξης και θα λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που δήλωσαν στην αίτηση τους.

 

Από τη Γραμματεία της ΠΕΠΠΣ Αττικής.

Ανάρτηση Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλούμε

 

 Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν από 01-09-2022  έως και 31-08-2025 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της  Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης, από 02-08-2022 μέχρι και  22-08-2022 (αποκλειστική προθεσμία).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά είτε στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα) είτε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι/ες ή υπηρετούν με απόσπαση.

Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής και γ) δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της ενδιαφερόμενου/ης τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Ν. 2479/1997.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη τεσσάρων (4) κενών  θέσεων, εκπαιδευτικών στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

- διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄).

- είναι στελέχη της εκπαίδευσης

- υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις,

- υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

 

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις απόσπασης, παρακαλούνται να διαβιβάσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους σχετικούς φακέλους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

                                                                                                                                                                                                  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

                                                                                                                                                                                                                                            κ.α.α     

                                                                                                                                                                                                                          Ο  νόμιμος αναπληρωτής του

                                                                                                                                                                                                                              Ο Διευθυντής Π.Ε Γ΄Αθήνας

                                                                                                                                                                                                                                     Ιωάννης Κάππος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1.ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 15

Ανάρτηση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάρτηση Τελικών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων, για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»»

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

                

                                 

 

Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA220 «In&InEducation»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA220, με τίτλο : «Inclusive education with an intersectional approach, for the school success of girls and boys of migrant origin» και με ακρωνύμιο “In&InEducation” (KA220-SCH-000027661).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός INTERED από την Ισπανία και στην ευρωπαϊκή σύμπραξη λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:

 • CESIE (Ιταλία),
 • KmOp-Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα),
 • UAB - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Ισπανία), και
 • emiGRA -Education, Migrations, Childhood/Youth, Gender, within Anthropological Research in the wider context of the Social Sciences (Ισπανία).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (01/02/2022 – 31/01/2024).

Βασικός σκοπός του Προγράμματος “In&InEducation” είναι να προωθήσει πληρέστερες πρακτικές συμπερίληψης, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών, να συντελέσει στη σχολική επιτυχία και την ενεργητική ένταξή τους σε μια ευρύτερη κοινότητα ίσων δικαιωμάτων.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα, τα οποία θα παραχθούν, η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εταίροι θα επιχειρήσουν καταρχάς να γνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών στις χώρες-εταίρους, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των προσωπικών εμπειριών τους, καθώς  και διακρίσεις που ενδέχεται να βιώνουν. Επιπλέον, θα συλλέξουν μελέτες περίπτωσης, οι οποίες εστιάζονται σε ενθαρρυντικές πρακτικές συμπερίληψης όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή, από τις εξής πόλεις: Μαδρίτη και Βαρκελώνη (Ισπανία), Παλέρμο (Ιταλία) και Αθήνα (Ελλάδα). Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, συνομολόγησαν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο έρευνας: τη «διατομεακή προσέγγιση» (intersectional approach). Η διατομεακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο και αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία του ατόμου με βάση τη διασταύρωση (intersection) πολλαπλών παραγόντων (π.χ. εθνοτική καταγωγή, ηλικία, φύλο). Το πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι η πολυπρισματικότητα και η οπτική της ολότητας, καθώς η επιστημονική ανάλυση των διακρίσεων δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο, αλλά διευρύνεται και σε άλλους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και των οικογενειών τους.

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “In&InEducation” εξελίσσεται με επιτυχία. Τα μέλη της μεσογειακής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων να συνεκπονήσουν:

 • Επιμορφωτικές δράσεις: με αξιοποίηση ενός αλληλεπιδραστικού εργαλείου, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη συμπερίληψη μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο, με πυξίδα τη διατομεακή προσέγγιση.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (video): ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, πάνω σε κρίσιμα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, τα οποία μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “In&InEducation” υλοποιείται από φορείς, που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Κοινό όραμα των εταίρων αποτελεί ένα συμπεριληπτικό σχολείο για όλα τα παιδιά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία, που πασχίζει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά
κλάδο και ειδικότητα.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_12_7_22
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά