Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σάββατο, 01 Ιουλίου 2023

«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης   (Π.Δ.Ε.)   για   πλήρωση  κενών  θέσεων   θητείας   στα  
Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία(ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024  με  σειρά  προτεραιότητας   κατά κλάδο και ειδικότητα»
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  • 2η-ανακοινοποιηση_ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ