Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 01 Αυγούστου 2023

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ05, ΠΕ78,

οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν κατά τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΤΟΥ ΨΝΑ (ΨΦΝ746ΝΚΠΔ-2ΥΙ)