Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023

Ορκωμοσία-ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π. σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. Αττικής

 

Τα νεοδιόριστα μέλη Ε.Ε.Π. που διορίστηκαν σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2064/τ.Γ΄/16-8-2023, καλούνται να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Περιφερειακής

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αττικής, Ξενίας 24 Αθήνα, 1ος όροφος, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 και ώρες από 11.00 π.μ. 

έως 13.00 μ.μ.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι νεοδιόριστοι την ημέρα της ορκωμοσίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους, τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Κατηγορία ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ