Κατηγορία: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Αρχεία

Η ΑΔΑ (εγκύκλιος) για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 01-11-2019
Έκδοση:
Μέγεθος 1.27 MB
Μεταφορτώσεις 2.116
Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 240.41 KB
Μεταφορτώσεις 935
Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 109.58 KB
Μεταφορτώσεις 961

Αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή

Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 29-06-2022
Έκδοση:
Μέγεθος 37.5 KB
Μεταφορτώσεις 8.860

Αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή

Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 07-07-2020
Έκδοση:
Μέγεθος 284.43 KB
Μεταφορτώσεις 3.769

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή

Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 90.45 KB
Μεταφορτώσεις 1.622

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (αν η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο)

Πληροφορίες
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 26 KB
Μεταφορτώσεις 1.810