Κατηγορία: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Αρχεία

Η ΑΔΑ (εγκύκλιος) για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 01-11-2019
Έκδοση:
Μέγεθος 1.27 MB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 783
(1 ψήφος)
Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 240.41 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 345
Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 109.58 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 359
(1 ψήφος)

Αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 07-07-2020
Έκδοση:
Μέγεθος 284.43 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 1.052
(1 ψήφος)

Αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 07-07-2020
Έκδοση:
Μέγεθος 33 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 2.609

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 90.45 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 541

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (αν η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο)

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 26 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 588