Κατηγορία: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Αρχεία

Η ΑΔΑ (εγκύκλιος) για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 01-11-2019
Έκδοση:
Μέγεθος 1.27 MB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 322
(1 ψήφος)
Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 240.41 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 161
Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 109.58 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 151
(0 ψήφοι)

Αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 07-07-2020
Έκδοση:
Μέγεθος 284.43 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 351
(1 ψήφος)

Αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις 07-07-2020
Έκδοση:
Μέγεθος 33 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 1.041

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 90.45 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 175

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (αν η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο)

Information
Δημιουργήθηκε 01-11-2019
Αλλάχθηκε στις
Έκδοση:
Μέγεθος 26 KB
Σύστημα
Μεταφορτώσεις 210