Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 10:03

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΕΠ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Γράφτηκε από

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΕΠ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ  ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2023-24

 Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ/ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ  που ανήκουν οργανικά στα ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και  ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , σας υπενθυμίζουμε καταρχάς τη σχετική εγκύκλιο στην οποία αναγράφονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκαν ως προς τις προθεσμίες με το άρθρο 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και ισχύουν, καθώς και την  υπ΄αριθμ. 5420/Ε3/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) εγκύκλιο  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους.»

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2023-2024 ενημερώνουμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας ότι οι αιτήσεις παραίτησης  υποβάλλονται στην υπηρεσία μας   από την Πέμπτη   1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις 31-8-2024, με την επιφύλαξη του κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν.3528/2007-ΦΕΚ 26 Α΄).

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται στην υπηρεσία μας (όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2024 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2024.

 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή και ανάκλησης αυτής εντός των ανωτέρω προθεσμιών ως ακολούθως:

  1. Ηλεκτρονικά, με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (Υ.Δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psepfiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses)
  • Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
  • Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπ/κός/ΕΕΠ θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο».
  • Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» ο/η εκπ/κός/ ΕΕΠ συμπληρώνει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης» (μόνο αυτή τη φράση και χωρίς αναφορά για συνταξιοδότηση), τον Αριθμό Μητρώου του, καθώς και το ΚΕΔΑΣΥ που ανήκει οργανικά και κατόπιν (επόμενο βήμα)  συμπληρώνει τον αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης, ήτοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στην οποία ανήκει οργανικά.

Προσοχή!!! Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή pdf (δίνεται αυτή η δυνατότητα μετά την έκδοση) της Υ.Δ. και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά, αποκλειστικά από την Πέμπτη  1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 12  Φεβρουαρίου 2024, στο κεντρικό email της Υπηρεσίας μας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση υποβολής ανάκλησης της αίτησης παραίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμη και εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών.

-Σε περίπτωση που χρειαστεί, η Υπηρεσία θα επικοινωνήσει με τον/την αιτούντα/ούσα.

- Με την αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης (αίτηση παραίτησης ή και ανάκληση αυτής) λαμβάνετε αυτόματα  από την Υπηρεσία μας αριθμό  πρωτοκόλλου.

  1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία, ο/η ενδιαφερόμενος/η Αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσέρχεται στην ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ξενίας 24, Τ.Κ.11528, Αθήνα).

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων παραίτησης/τυχόν ανακλήσεων αυτών θα ακολουθήσει ανακοίνωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης από τους παραιτηθέντες (ισχύει και για τις αυτοδίκαιες παραιτήσεις λόγω ορίου ηλικίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνουμε, ότι η αρμοδιότητα των ΠΔΕ και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, πέραν της λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων, αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή τους (Π.Δ. 18/2018) και όχι στην διαβεβαίωση των ενδιαφερόμενων περί της πλήρωσης ή όχι προϋποθέσεων για την καταβολή της σύνταξης και παροχή οικονομικών στοιχείων αυτής  γι’ αυτό πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, σκόπιμο είναι να ενημερώνεσθε από τη Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- Κάνιγγος 29, Αθήνα), για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ: 2144068430 (Σοφία Κρεμιώτη)

Περισσότερες πληροφορίες, στο συνημμένο αρχείο  που ακολουθεί

Διαβάστηκε 772 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 10:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ 2023-24 ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ