Super User

Super User

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προθεσμία: από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου εως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔ) opsyd.sch.gr

 

Συνημμένα: Ειδική Πρόσκληση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (κατοπιν διακοπής)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων, καλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι αφού αποδεχτούν τη θέση πρόσληψης και παραλάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο τα παραπεμπτικά των γιατρών (ψυχίατρο και παθολόγο ή γενικό ιατρό) και την υπεύθυνη δήλωση να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, Αν. Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 08:00 έως 13:00 προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων.

Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

ΟΔΗΓΟΙ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΣΚΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΜΑΡΜΑΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΝΑΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΦΑΡΔΕΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΙΤΣΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΣΟΦΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΥΡΗ

ΑΓΑΘΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΥΣΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΙΟΛΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΖΗ

ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΤΕΡΑ

ΑΡΓΥΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΝΤΑΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΛΙΑΣ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΤΟΥΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

         

Επισημαίνεται  ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μίας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Συνημμένα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΘΗΝΑ 19/10/2020

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1

Αντίγραφο πτυχίου.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.)

2

Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται  και αναλυτική βαθμολογία.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

3

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  από το Δήμο (αφορά όλους έγγαμους/ες και άγαμους/ες). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών.

4

 

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

5

Αποδεικτικό  απόδοσης ΑΦΜ

Αποδεικτικό  ΑΜΚΑ

Αποδεικτικό  ΑΜΑ ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

6

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο όνομα δικαιούχου της/του  εκπ/κού/μέλους ΕΕΠ (με ευανάγνωστο  το  IBAN).

7

Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για  άνδρες).

8

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν ασκούν ιδιωτικό έργο, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (ως το συνημμένο υπόδειγμα 4)

(να έχει συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/α)

 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΣΤΑ ΚΕΣΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ

 

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 20-10-2020 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-2020

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΑΘΗΝΑ 16/10/2020

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1

Αντίγραφο πτυχίου.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.)

2

Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται  και αναλυτική βαθμολογία.

(για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

3

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  από το Δήμο (αφορά όλους έγγαμους/ες και άγαμους/ες). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών.

4

 

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

5

Αποδεικτικό  απόδοσης ΑΦΜ

Αποδεικτικό  ΑΜΚΑ

Αποδεικτικό  ΑΜΑ ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

6

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο όνομα δικαιούχου της/του εκπ/κού/μέλους ΕΕΠ (με ευανάγνωστο  το  IBAN).

7

Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για  άνδρες).

8

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν ασκούν ιδιωτικό έργο, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (ως το συνημμένο υπόδειγμα 4)

(να έχει συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/α)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΣΤΑ ΚΕΣΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ

 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-10-2020 έως και ΤΡΙΤΗ 20-10-2020

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ