Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

ΑΘΗΝΑ 5-12-2023

 

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες ανά είδος αίτησης με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με τις

υπ’ αριθμ. 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή

αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024».

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΑΠΟ_ΠΕΡΙΟΧΗ_ΣΕ_ΠΕΡΙΟΧΗ_ΜΕ_ΕΝΓ_&_ΕΓΒ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ23_ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ_ΑΠΟ_ΠΕΡΙΟΧΗ_ΣΕ_ΠΕΡΙΟΧΗ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ30_ΚΟΙΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΑΠΟ_ΠΕΡΙΟΧΗ_ΣΕ_ΠΕΡΙΟΧΗ_2023-2024
Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ 5-12-2023

 

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες ανά είδος αίτησης με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων εκπαιδευτικών Π/θμιας

και Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση

των αιτούντων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 114645/Ε2/12-10-2023 και 114650/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024».

                                                                                                                     

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ02_ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ_ΣΕ_ΚΕΔΑΣΥ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ04.01_ΦΥΣΙΚΩΝ_ΣΕ_ΚΕΔΑΣΥ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ04.02_ΧΗΜΙΚΩΝ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ60_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_ΑΠΟ_ΠΕΡΙΟΧΗ_ΣΕ_ΠΕΡΙΟΧΗ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ60_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_ΚΕΔΑΣΥ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ60_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_ΣΜΕΑΕ_2023-2024
  • ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΠΕ70_ΔΑΣΚΑΛΩΝ_2023-2024

 

Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ