Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.